Ta witryna powstała w celu upowszechniania twórczości rodzimych artystów.

Jest prywatnym przedsięwzięciem.

Kontakt z autorkami:  m.smyrska@post.pl

Nasze recenzje udostępniamy na licencji creative commons uznanie autorstwa Polska 3.0
Więcej informacji: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode