Przedszkole miasteczko wilanów niepubliczne “Beztroski świat” to miejsce stworzone dla dzieci, by mogły czuć się komfortowo oraz rozwijać swoje umiejętności i zdolności

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne,. Nasze przedszkole zostało dostosowane pod każdym względem do potrzeb maluchów. Przedszkole miasteczko wilanów niepubliczne “Beztroski świat” to miejsce stworzone dla dzieci, by mogły czuć się komfortowo oraz rozwijać swoje umiejętności i zdolności. W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, bezpieczeństwo,a także wartość działalności artystycznych. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także odpowiada na jego potrzeby. Miasteczko Dzieci to przedszkole językowe o rozszerzonym profilu muzycznym. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. To przedszkole daje tyle radości. Przedszkole wymaga jednorazowego wpisowego w kwocie 500 zł, a w przypadku rodzeństwa 800 zł. W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Miasteczko Wilanówzaprojektowano jako dużą, spójną strukturę osiedlową. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Nasze przedszkole zapewnia szeroki wachlarz zajęć sportowych: taniec, lekcje samoobrony, piłki, gimnastykę i fitness dla najmłodszych. Przedszkole działa 12 miesięcy w roku. Miasteczko Wilanówzachowuje tym samym światowy standard wykonania i elegancję rozwiązańarchitektonicznych. Nie bez powodu nasze przedszkole realizuje specjalny program zajęć sportowych wspierających prawidłowy rozwój przedszkolaków. Miasteczko Wilanów zlokalizowanejest w południowej części miasta i stanowi część dzielnicy Wilanów,czyli jednej z najbardziej lubianych i prestiżowych dzielnic Warszawy. Miasteczko Wilanów to miasteczko całkowicie samowystarczalne. “To przedszkole zapewnia naszej córce świetną opiekę i wszechstronny rozwój. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Miasteczko Wilanów to część Wilanowa zbudowana w ostatnich kilkunastu latach. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Czy można być pewnym, że przedszkole dobrze nauczy języka obcego? Przedszkole działa w centrum Warszawy, na obrzeżach dzielnicy Wola.