Podczas indywidualnie przygotowanych zajęć skutecznie niwelujemy zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia integracji sensorycznej

Mówimy o nich wówczas, gdy układ nieprawidłowo odbiera i interpretuje bodźce sensoryczne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia integracji sensorycznej to bardzo rozległe zagadnienie i niemal u każdego dziecka przebiega ono trochę inaczej. Jakie są przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej? Podczas indywidualnie przygotowanych zajęć skutecznie niwelujemy zaburzenia sensoryczne u dzieci terapia integracji sensorycznej. Jednak SI u dzieci może objawiać się w na wiele sposobów i niejednokrotnie stanowi połączenie objawów ze wszystkich trzech kategorii. Niektóre dzieci wręcz same domagają się bodźcowania, co w naszym mniemaniu jest dla nich bolesne lub wysoce szkodliwe. Należy być świadomym, że zaburzenia integracji sensorycznej u niemowląt to zjawisko tak samo prawdziwe jak występujące w okresie przedszkolnym. To dzieci okazujące strach przed wodą, piaskiem, trawą, czasem dotykiem czy czesaniem włosów. Nie ma badań naukowych, które jednoznacznie określają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej. U każdego dziecka może to wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo-ruchowym. Zaburzenia te rzutują na cały proces rozwoju dziecka, wpływając na koncentrację, rozwój mowy, rozwój ruchowy, zachowanie oraz rozwój emocjonalny i społeczny, a później także na proces uczenia się. Problemem mogą się okazać zaburzenia sensoryczne. Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistymi problemami układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacją bodźców zmysłowych. O skuteczności jej są przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Dzieci mogą nie lubić kontaktu fizycznego, bycia noszonym, przytulanym. Oznacza to, że zachowanie dzieci jest nieadekwatne do natury, charakteru i intensywności bodźca. Dziecko mające zaburzenia integracji sensorycznej wymaga specjalistycznej terapii i regularnej oceny specjalisty. Czasem wręcz tracą cierpliwość i obwiniają swoje dzieci za problemy, które te nie potrafią rozwiązać. Zaburzenia integracji sensorycznej jak najbardziej można złagodzić i wyprowadzić podczas terapii integracji sensorycznej. Dzieci mające takowe zaburzenia niejako nie mają poukładanego świata odbioru wrażeń. Zaburzenie integracji sensorycznej to dysfunkcja centralnego układu nerwowego, który w sposób niewłaściwy przetwarza bodźce i informacje sensoryczne z otoczenia. U dzieci starszych występują problemy z kontaktem fizycznym, maluchy źle znoszą mycie ich, skracanie włosów, ubieranie. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci negatywnie wpływają na ich rozwój. Poruszymy dziś bardzo ważny temat, który niepokoi wielu przejętych zachowaniem swoich dzieci rodziców. Czasem dzieci nie mogą się skoncentrować. To oczywiście tylko przykłady – bardzo często dzieci mają inne objawy, ale rodzice wyraźnie widzą, że ich pociecha odbiega od rówieśników. Jeśli nasze dziecko nie ma takich problemów, to z pewnością w najbliższej rodzinie lub wśród znajomych znajdziemy dzieci z zaburzeniami. Odgłosy takie jak padający deszcz, burza, wiatr, są dla takich dzieci męczarnią. Niejednokrotnie dzieci takie mają niskie poczucie swojej wartości. Dzieci mogą wykazywać ograniczone zdolności motoryczne oraz zaburzone funkcje motoryczne. Dzieci nagradzane za wykonanie określonych zadań będą wiedziały, że warto się starać. Dzieci rozwijają się bardzo szybko. U dzieci nadwrażliwych na bodźce słuchowe domaganie się ściszenia radia, telewizji, piosenki, będą na porządku dziennym. Zdaniem specjalistów umiejętnie przeprowadzona terapia sensoryczna dla dzieci jest w stanie poradzić sobie z objawami zaburzenia. Zaburzenia SI ujawniają się dość wcześnie. Dzieci te boją się przedmiotów rzucanych w ich stronę,. Dzieci mają trudność w kontakcie z otoczeniem przez to, że nie potrafią przyjmować. Zaburzona jest też koordynacja wzrokowo- ruchowa, dzieci mają kłopoty z zachowaniem ; są impulsywne. Problem: zaburzenia z równowagą i nauką nowych czynności. Zaburzenia integracji sensorycznej polegają na nadwrażliwości, zbyt małej wrażliwości na bodźce albo na białym szumie. Zajmowała się ona badaniem dzieci z trudnościami w koncentracji i bazując na swoim 40-letnim doświadczeniu stworzyła teorię SI, czyli integracji sensorycznej. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, mogą występować u niego zaburzenia integracji sensorycznej. Dlatego tak ważne jest, aby diagnozować zaburzenia sensoryczne u dzieci i najwcześniejszym etapie podejmować odpowiednią terapię.